Augmented Reality

Här kommer en demonstrering av ”Augmented Reality”, vilket direktöversatt till svenska skulle bli ”utökad verklighet”.
Det är ett sätt att – på dataskärmen – sammanföra verkligheten med datavärldens oändliga möjligheter. Det sker i realtid vilket innebär att de datagenererade objekten reagerar direkt på vad du gör. Man använder en ”markör” i verkligheten som visar datorn var 3D-objektet ska vara, och det ger också information om du t.ex. vickar på objektet, som då reagerar därefter.
Detta är en teknik med enorma möjligheter om man tänker efter. Här får du en liten glimt av vad som säkert är framtiden.
Sammanfoga denna teknik med VR-glasögon (vilka vissa givetvis redan har gjort) och världen får ett helt nytt lager! Ett lager där inga naturlagar gäller. Föreställ dig därefter grafik som är så bra att du inte kan skilja datagenererade objekt mot verkligheten.
Bara som ett snabbt exempel skulle detta kunna skapa upplevelsen av att resa i tiden. Föreställ dig att ute på en stort fält låta datorn bygga upp ett medeltida krigsslag. Givetvis med så bra grafik att du inte kan avgöra om det är verklighet eller inte. Kanske får du själv delta och svinga svärdet mot en motståndare som reagerar på dina rörelser. Eller varför inte åka tillbaka till kritaperioden och se dinousarier!
Man får en känsla av att dagens livsstil – utan ”utökad verklighet” – kommer framstå som rena stenåldern för människorna som lever om 1000 år! Medan vi har SMS idag kommer de kanske kunna ”klona sig” till andra ställen. Vill de hellre skriva något så dyker det upp ett ”osynligt” tangentbord framför dem…