Människa VS Robot

Först tänkte jag skriva om att vår mänskliga hjärna inte har någon chans mot robotar – när det kommer till att göra snabba beräkningar.
För att visa det har jag en video med en robot i Lego som löser Rubiks Kub på 10 sekunder. Något som jag själv aldrig kommer att lyckas med!
Men det blir en lite orättvis jämförelse, eftersom alla robotar kan inte lösa Rubiks kub. En specialiserad robot måste jämföras med en ”specialiserad människa”. Precis som världens bästa schackdator får möta Kasparov.
När jag hittade människans världsrekord i Rubiks kub blev jag istället mycket imponerad av vad den mänskliga hjärnan faktiskt klarar av. Se klippen nedan!

Robot 10,75 sekunder

Människa 6,77 sekunder (ett numera gamalt världsrekord)